Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 284  
- varav manliga 146 (51.41%)  
- varav kvinnliga 138 (48.59%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 1  
Antal familjer 130  
Antal unika efternamn 165  
Totalt antal Foton 0  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 65 år, 85 dagar  
Tidigaste födelse (N N Tulkki 1410  

 Största livslängd1   Ålder 
Judith Elisa Heggelund Jensen 93 år 176 dagar  
Dorothea Baltzarsdotter Thun 91 år  
Ablona Stina Hansdotter Koberg 90 år 277 dagar  
Johan Albin Karlberg 89 år 5 dagar  
Stina Svensdotter Bolin 89 år  
Hildur* Alice Karlberg 88 år 268 dagar  
Hans Christoffersson Koberg 88 år  
Arendt Tunnen van Oldsloe 86 år  
Catharina Olofsdotter Riekkola 85 år 223 dagar  
Johan Samuelsson Myliander Juho 85 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.